Fizik Nedir?

Updated: Jun 2

Fizik bilimini bir cümleyle açıklamak istersek,” Fizik maddeyi, maddenin uzay-zaman boyunca hareketini ve davranışını, ilgili enerji ve kuvvetlerin varlığını inceleyen doğa bilimidir.” şeklinde açıklamak çok yerinde olacaktır. Ancak fizik sizin için bir hobi haline geldiği zaman fiziği bu tarz kalıplara sokmak çok da mümkün olmuyor çünkü fizik herkes üzerinde bambaşka bir etki ve düşünceler bırakıyor.

Fiziğin, fen bilimlerinin en temelinde bulunan aynı zamanda en kapsamlı dalı olduğu "su götürmez bir gerçek" tir. Bunun sebebi ise çok basit: günlük hayatta yaşadığınız veya laboratuvar ortamında gerçekleşen herhangi bir olayı dahi fizik bilimi kullanılmadan bilimsel olarak açıklamak pek de mümkün değil.

Matematiğe karşı bir ön yargısı olan, matematiği anlamayan veya kısmen anlayan insanlar genellikle aynı ön yargıyı -sayısal konularda çok başarılı olmadıkları için- fiziğe de duyuyorlar ancak burada bir hataya düşüyorlar. Birkaç satır önce belirttiğim gibi fizik çok geniş ve kapsamlı bir dal ve her bölümünü anlamak için ileri seviye matematiğe ihtiyaç duymuyorsunuz. Buna örnek olarak felsefeyi verebiliriz. Felsefe, sayılarla alakası olmayan, bilginin düşünerek ortaya çıkarıldığı bir daldır. Ancak felsefe, fizik için bir "olmazsa olmaz " olarak nitelendirilebilir. Çünkü fizikteki çoğu teori düşünce sonucu ortaya çıkar ve bilimsel olup olmadığı ispatlanmaya çalışır. Yani, fizik sayılardan ibaret değildir ve bilimsel bir teorinin geliştirilmesi için felsefeye fazlasıyla ihtiyaç duyulur.

Fizikte, herhangi bir fikrin geçerli olması için gerçekleşenler , çok basit bir seviyeye indirgemek gerekirse 2'ye ayrılır:

1) Öncelikle mantık çerçevesinde, olabilme ihtimali olan bir fikir ortaya atılır.

2) Bu fikir deneylerle kanıtlanabiliyorsa kanıtlanır, deney yapılamıyorsa matematiksel denklemlerle doğruluğu ispatlanır.

Ancak şunu da belirtmek lazım ki : Bu iki özelliği de taşıyan teorilerin doğruluğu kesin değildir çünkü birçok teori bu özelliği taşıyabilmektedir. Bu durumda da birçok teori arasından bir teori genellikle öne çıkar ve aksi ispatlanana kadar doğru kabul edilir.

Bu yazdıklarımın fizik bilimi hakkında oluşan herhangi bir ön yargıyı kırması başlıca isteğimdir.
66 views0 comments

Related Posts

See All